Hoạt động xã hội

Với phương châm kết hợp hài hoà lợi ích của các bên, trong đó có lợi ích của toàn xã hội, IDJ Group tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhằm phần nào giảm bớt khó khăn của những người kém may mắn hơn trong xã hội.

Hiện nay, hoạt động từ thiện thường xuyên của IDJ Group là hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Bạch Mai.


Quy trình làm từ thiện:

– Quỹ từ thiện: IDJ Group trích một phần lợi nhuận để dành cho hoạt động từ thiện.
– Trên cơ sở đóng góp của cổ đông và mức trích của Công ty, cứ ba tháng 1 lần, IDJ Group sẽ trao quà từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Bạch Mai.
– Khi trao quà từ thiện, IDJ Group sẽ công khai danh sách cổ đông đóng góp và mức đóng góp (trừ trường hợp có yêu cầu khác của cổ đông).

– Bệnh viện Bạch Mai sẽ gửi xác nhận có chữ ký của lãnh đạo Bệnh viện cho Công ty IDJ Group về việc nhận tiền từ thiện (bao gồm chữ ký nhận của bệnh nhân, các hoá đơn chi phí khác).


Địa chỉ liên hệ:

Mọi cổ đông có mong muốn góp sức cùng IDJ Group trong hoạt động này, xin vui lòng liên hệ:
Chị Trần Thị Huyền
Điện thoại: 098 356 5259
Email: huyentt@idjgroup.vn