Tư vấn chiến lược niêm yết công ty

Để niêm yết công ty lên sàn chứng khoán, các doanh nghiệp cần có chiến lược rõ ràng và bài bản. Với nhiều năm hoạt động trên thương trường cùng kinh nghiệm niêm yết công ty thành công, IDJ Group cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược niêm yết công ty lên sàn chứng khoán một cách bài bản:

 

BƯỚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÍ GHI CHÚ
1 Tư vấn tổng quan:

Họp online trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp về tổng quan

Nhận thêm tài liệu của công ty để nghiên cứu, những tài liệu của công ty có thể cung cấp, có thể là tóm tắt dữ liệu hoặc báo cáo, website…

Lắng nghe ý định phác thảo của doanh nghiệp về chiến lược phát triển và kế hoạch niêm yết

10 triệu đồng  
2 2 buổi họp online tư vấn chiến lược:

Xem xét tổng quan về công ty

Nhận xét về chiến lược niêm yết

Tư vấn về chiến lược niêm yết

20 triệu đồng IDJ nghiên cứu trước tài liệu, đưa ra một văn bản khuyến nghị
3 Tư vấn chiến lược huy động vốn:

2 buổi online hoặc gặp trực tiếp theo điều kiện thực tế

Bao gồm quy trình niêm yết và sử dụng các dịch vụ liên quan.

20 triệu đồng IDJ có thể hỗ trợ tương tác với cộng đồng
4 Theo dõi quá trình niêm yết và tư vấn như 1 thành viên HĐQT. 50 triệu đồng  
5 IDJ tiếp tục theo dõi quá trình niêm yết của doanh nghiệp trong vòng 6 tháng.
6 IDJ tiếp tục theo dõi trong vòng 1 năm sau khi niêm yết.

 

Doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn chiến lược niêm yết công ty vui lòng liên hệ 0899.566.668 – Mr. Phan.