IDJ Asset

Posted on Leave a commentPosted in Công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN IDJ (IDJ ASSET) IDJ Asset được thành lập vào ngày 22/9/2008. IDJ Asset được biết đến là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài sản bất động sản. Đội ngũ nhân sự của IDJ Asset đều là những con người có kiến thức và […]

IDJ E&C

Posted on Leave a commentPosted in Công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG IDJ (IDJ ENGINEERING & CONSTRUCTION) Việt Nam, đất nước của những người yêu hòa bình, những người có niềm đam mê, đất nước của tương lai. IDJ E&C được hình thành góp phần xây dựng và thực hiện hóa những giấc mơ của bạn, những nhà đầu […]