Năm Chiến Lược Để Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Lớp Học

 

Xây dựng mối quan hệ tích cực trong lớp học có ảnh hưởng lớn đến thành công trong học tập và hành vi của học sinh. Khi học sinh tin rằng giáo viên tôn trọng chúng và chúng cũng sẽ đánh giá cao và tôn trọng giáo viên. Sự tôn trọng lẫn nhau này dẫn giúp học sinh có cách hành xử phù hợp hơn và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động trong lớp học. Ngoài xây dựng mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh, xây dựng mối quan hệ giữa học sinh với nhau cũng khuyến khích sự tham gia và làm cho trẻ cảm thấy an toàn. Khi trẻ cảm thấy an toàn trong lớp học, chúng sẽ có cơ hội thành công hơn về mặt học thuật cũng như các kĩ năng giao tiếp xã hội.

5 Chiến Lược Để Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Lớp Học

 

Với những lợi ích như vậy, không ai phủ nhận rằng việc xây dựng mối quan hệ tích cực trong lớp học là điều rất quan trọng! Dưới đây là 5 mẹo để xây dựng mối quan hệ trong lớp học tích cực và thay đổi văn hoá của lớp học:

–  Chào đón học sinh ở cửa và sử dụng tên để gọi học sinh. Điều này cho phép học sinh biết rằng thầy cô đang quan tâm, chú ý đến mình. Ngoài ra, việc làm đó cũng tạo nên cảm xúc tích cực của học sinh khi bắt đầu giờ học. Giáo viên có thể đùa học sinh một câu vui vẻ hoặc khen học sinh về một kiểu tóc mới hay đơn giản là bắt tay hoặc highfive với học sinh.
– Gọi điện thoại cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Học sinh sẽ có cảm giác mình là người đặc biệt được thầy cô đánh giá cao. Đôi lúc giáo viên có thể gọi điện thoại để nhờ học sinh một việc gì đó, điều này khiến học sinh có cảm giác là người có uy tín, được giáo viên tin tưởng. Hãy thử những cách khác nhau để tạo những cuộc điện thoại bất ngờ như vậy cho học sinh.
– Viết nhật ký hoặc các hoạt động khác cho phép học sinh chia sẻ kinh nghiệm của mình. Điều này giúp học sinh cảm thấy là một phần trong lớp học.
– Thu hút học sinh trong các hoạt động hợp tác. Học tập hợp tác cho phép học sinh dựa vào nhau, tin tưởng lẫn nhau, giải quyết vấn đề, quản lý xung đột, và sử dụng kỹ năng giao tiếp xã hội. Hãy sử dụng những ý tưởng này để xây dựng cộng đồng lớp học của bạn.
– Nâng cao niềm tự hào của lớp bằng cách tôn vinh các sản phẩm, các thành tích của học sinh và thể hiện niềm tự hào của bạn thông qua khen ngợi bằng lời nói.

Mối quan hệ là điểm nhấn đầu tiên của lớp học tích cực, nơi học sinh được chào đón và sẵn sàng cho các hoạt động học tập. Việc phát triển các mối quan hệ có thể tạo ra một môi trường học tập tích cực trong đó học sinh cảm thấy được mong đợi, chào đón, nơi học sinh có thể học và trưởng thành.

 

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]