7 Ý Tưởng Hiệu Quả Cho Việc Chuyển Đổi Cho Mô Hình Học Tập Ngày Nay

Dưới đây là những ý tưởng mang đến những thay đổi thực sự về mô hình học tập – không phải những điều này chưa từng được nhắc. Sự thay đổi này không đến từ bài viết này mà xuất phát từ những ý tưởng mà bài báo chứa đựng và cố gắng truyền tải. Nó không phải là những ngôn từ hay thuật ngữ thời thượng, cao siêu mà là chất xúc tác tạo nên tiềm năng để thay đổi về lâu dài.

1. Kỹ năng nghiên cứu và công nghệ

Không phải tương tác thực là “bên ngoài” và kỹ thuật số là “bên trong” mà là quy mô và khả năng truy cập các nguồn thông tin số, các liên kết và không gian đang ngày càng trở nên áp đảo. Khi nói đến kĩ năng đọc, viết, giao tiếp, sáng tạo, chia sẻ… sẽ gắn liền giữa tư duy của học sinh và nền tảng công nghệ.
Ngay cả những ý tưởng truyền thống như năng lực đọc hiểu cũng đã khác. Kỹ năng về công nghệ là một xu thế liên quan đến khả năng sử dụng, hiểu và sử dụng thông tin. Điều này có liên hệ trực tiếp tới kỹ năng nghiên cứu, vì cả hai nguồn dữ liệu số và được số hóa đều là những tài nguyên nghiên cứu chính cho quá trình học tập.

2. Chuyển từ các tiêu chuẩn sang các thói quen

Đây là một trong những ý mới mẻ nhất trong “học tập tương lai” và nên là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận về giáo dục. Học sinh học gì? tại sao chúng cần học? và chúng sẽ làm gì với vốn kiến thức đã học? Tóm lại, thay đổi từ các chuẩn mực học thuật thuần túy sang các thói quen tư duy phê phán sẽ hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập trong thế kỷ 21.

Kết quả hình ảnh cho 7 Ý Tưởng Hiệu Quả Cho Việc Chuyển Đổi Cho Mô Hình Học Tập Ngày Nay

3. Học tập dựa trên các trò chơi

Học tập dựa trên trò chơi (Game-Based Learning) là một sự tập hợp hiệu quả các mô phỏng học tập, trò chơi xã hội, ẩn dấu cảm xúc và kỹ năng công nghệ đến việc tạo ra hiệu quả của rõ ràng và sự tham gia ở người học.

4. Sự kết nối

Thông qua mạng xã hội, học tập từ xa, học tập hợp tác, eLearning và các trải nghiệm học tập khác thì hoàn toàn có thể tận dụng tiềm năng của sư phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân và các nhóm học tập. Điều này xảy ra đơn giản thông qua kho kiến thức cộng đồng được chia sẻ (ví dụ: Quora, Wikipedia, người học sẽ học tập trực quan thông qua các công cụ kết nối ví dụ như, scoopit, pinterest, MentorMob và có thể học tập suốt đời thông qua cộng đồng trên mạng xã hội và các công cụ kỹ thuật số ví dụ: Twitter, Google+, facebook…

5. Tính minh bạch

Một hệ quả tự nhiên của phương tiện truyền thông kỹ thuật số và xã hội là tính minh bạch. Điều này đối lập với mô hình học tập truyền thống và sự độc tôn về tri thức cũng như cách tiếp cận đơn nhất mang tính độc đoán. Trong các mô hình truyền thống, các bức tường của lớp học là ranh giới xác lập vị trí của giáo viên và học sinh cũng như những chính sách của trường học, học sinh sẽ bị giới hạn, bị quản lý, phán xét mà ít có tiếng nói và sự tham gia.

7 Ý Tưởng Hiệu Quả Cho Việc Chuyển Đổi Cho Mô Hình Học Tập Ngày Nay

6. Không gian, địa điểm

Không gian và địa điểm là yếu tố quan trọng trong mô hình học tập hiện đại. Học sinh đang học gì và tại sao? Thêm vào đó, học sinh lấy kiến thức đó ở đâu? để sử dụng vào mục đích gì?
Giáo dục hiện đại với sự hỗ trợ của công nghệ đã mở rộng các giới hạn và có xu hướng hướng tới toàn cầu hóa. Nó kích thích người học liên tục kết nối với những ý tưởng mới lạ ở những địa điểm mới, trải nghiệm học tập đích thực cho phép người học tự thay đổi cá nhân, thay đổi cộng đồng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất ở xung quanh cho đến các cộng đồng lớn hơn.

7. Tự học & chơi

Học tập tự định hướng gần như chắc chắn là yếu tố cốt lõi trong quá trình học tập tương lai. Để cho phép người học “chơi” với thông tin dựa trên các nền tảng và ý tưởng hoặc những kĩ năng của thế kỉ 21. Việc học sẽ không còn là điều gì đó mang tính cưỡng ép hay đau khổ, nó là sự mong muốn nội tại, là niềm vui và là một phần trong cuộc sống của trẻ.

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]