Các chính sách ưu đãi đối với trường mầm non tư thục

Khi các chủ đầu tư muốn mở trường mầm non tư thục mà chưa đủ vốn thì liệu rằng nhà nước có những chính sách gì để hỗ trợ các chủ trường không? Hãy cũng IDJ Group tìm hiểu các chính sách ưu đãi đối với trường mầm non tư thục.

 

Thông tư số 21/2012/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.
Cụ thể, tại Điều 5 quy định về Chính sách ưu đãi đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập:

“1. Nhà trường, nhà trẻ dân lập được nhà nước giao đất hoặc cho mượn, cho thuê đất; được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí hoạt động; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và các chính sách khác theo quy định.

2. Nhà nước hỗ trợ ngân sách để nhà trường, nhà trẻ dân lập thực hiện trả lương giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.”

Bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT để biết thêm chi tiết về các quy định của pháp luật đối với trường mầm non dân lập.

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]