Cách viết kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là văn bản hoàn chỉnh miêu tả, định hình ý tưởng kinh doanh của bạn từ khi bắt đầu đến khi triển khai thực hiện. Cấu trúc bản kế hoạch kinh doanh cơ bản gồm 9 phần (tham khảo tại đây), tuy nhiên trước tiên bạn cần biết cách viết kế hoạch kinh doanh và các yếu tổ cần chuẩn bị trước khi viết.

Cách viết kế hoạch kinh doanh

1. Chuẩn bị thông tin:

Trước khi viết kế hoạch kinh doanh, bạn cần thu thập tất cả thông tin tài liệu liên quan. Thông tin càng chi tiết, cụ thể, chính xác thì chất lượng của bản kế hoạch kinh doanh sẽ càng cao, khả năng hoạch định càng lớn và thời gian viết càng được rút ngắn.

2. Định hình nội dung:

Sau khi thu thập tất cả thông tin, dữ liệu cần thiết, bạn bắt đầu định hình những chiến lược, kế hoạch, cách thức triển khai đồng bộ dựa trên cơ sở những thông tin đó. Đây là những định hướng cơ bản ban đầu để làm nền cho toàn bộ bản kế hoạch kinh doanh của bạn.

3. Định hình cấu trúc và lên kế hoạch nháp

Ở giai đoạn này, bạn sẽ lựa chọn cấu trúc phù hợp để triển khai kế hoạch của bạn. Bạn có thể tham khảo cấu trúc kế hoạch kinh doanh chuẩn tại đây.

Sau đó, theo cấu trúc được lựa chọn, hãy đặt bút viết tất cả các thông tin, ý tưởng, định hình về kế hoạch kinh doanh của bạn vào từng mục. Giai đoạn này, bạn không cần suy nghĩ nhiều hay quá chau chuốt, cứ có ý tưởng gì thì viết ra như. Đây cũng là lúc bạn cân đối thử kế hoạch tài chính của mình. Lên kế hoạch nháp là cách viết kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhất!

4. Sắp xếp và chỉnh sửa:

Sau khi đã ghi ra hết mọi ý tưởng của mình trong bản nháp, bạn cần phải đọc lại; cắt gọt các ý thừa thãi, sắp xếp các ý theo logic, bổ sung các phần bạn thấy cần thiết.

Sau khi đã hài lòng với nội dung của bản kế hoạch, hãy lưu ý đến hình thức của bản kế hoạch. Bạn cần kiểm tra lỗi chính tả, lỗi trình bày,…

5. Đánh giá và hoàn thiện:

Sau khi hoàn thiện kế hoạch, hãy đọc lại một lần nữa và đưa ra đánh giá. Bạn hãy nghe ý kiến đánh giá từ 2-3 người có chuyên môn để có cái nhìn toàn diện về bản kế hoạch kinh doanh của mình.

Tiếp theo, bạn hãy chọn lựa tiếp thu các ý kiến đánh giá phù hợp và hoàn thiện kế hoạch kinh doanh của mình

Cách viết kế hoạch kinh doanh

* Lưu ý cách viết kế hoạch kinh doanh.

  • Viết ngắn gọn, vừa đủ, dễ hiểu:

Kế hoạch kinh doanh được lập ra cho người khác đọc nên hãy sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và trình bày sao cho dễ đọc nhất có thể.

  • Hãy thoải mái và ý tưởng sẽ đến với bạn

Trong quá trình lập kế hoạch, khi bạn bí ý tưởng, hãy tạm thời bỏ qua nó, ngừng lại và thư giản một chút. Ban có thể tạm thời chuyển sang phần khác và quay lại sau. Biết đâu trong lúc không nghĩ đến nó, ý tưởng lại bất ngờ ập đến với bạn?

  • Luôn cập nhật

Theo thời gian, mọi yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp sẽ thay đổi. Hãy luôn lưu ý cập nhật chỉnh sửa kế hoạch kinh doanh của bạn cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.