Chuyện Khởi nghiệp và “Truyền lửa” của Doanh nhân Trần Trọng Hiếu

Trong năm vừa qua, “khởi nghiệp” có lẽ là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Khởi nghiệp không chỉ là baì toán của những người trẻ mà còn là câu chuyện được nhiều doanh nhân thành đạt quam tâm, chia sẻ.

Cùng lắng nghe những câu chuyện và chia sẻ kinh nghiệm của ông Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch IDJ Group tại Đường đến thành công, một chương trình của VTC10.