Điều kiện đứng tên mở trường mầm non tư thục

 

IDJ Group muốn chia sẻ một số vấn đề cơ bản về điều kiện mở Trường Mầm non tư thục và điều kiện tiêu chuẩn của chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục như sau:

Theo Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Mầm non tư thục ban hành theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, quy định về điều kiện được phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục Trường Mầm non tư thục.

 Các bước và thủ tục như sau:

Thứ nhất, bạn phải thành lập doanh nghiệp có ngành nghề chức năng kinh doanh: đào tạo Mầm non. Tiếp theo là xin Giấy phép thành lập Trường Mầm non tư thục tại UBND cấp huyện. Điều kiện doanh nghiệp được cấp phép thành lập Trường Mầm non tư thục bao gồm:

– Có Đề án thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch phù hợp với mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án thành lập đảm bảo đạt chuẩn về mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà Trường;

– Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà Trường, Nhà trẻ tư thục.

Thứ hai, xin giấy phép hoạt động Trường Mầm non tư thục tại Phòng Giáo dục thuộc UBND cấp huyện. Điều kiện doanh nghiệp được cấp phép hoạt động Trường Mầm non tư thục bao gồm:

– Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Đáp ứng điều kiện phòng sinh hoạt chung phải có diện tích 1,5m2/01 trẻ; phòng ngủ diện tích trung bình tối thiểu 1,2m2/01 trẻ, phòng vệ sinh diện tích trung bình tối thiểu 0,4m2/01 trẻ, hiên chơi có chiều rộng tối thiểu 1,8m, có lan can bao quanh cao 1m…

– Địa điểm xây dựng nhà Trường, Nhà trẻ tư thục bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;

– Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

– Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giao dục theo Điều lệ trường mầm non.

– Có Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà Trường, Nhà trẻ.

(Trường Mầm non tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên phải có Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có: (i) phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng Trung cấp chuyên nghiệp trở lên, (ii) có đủ sức khoẻ, (iii) khi được đề cử phải không quá 65 tuổi, (iv) có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục Mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc Chứng
chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý;)

Tiêu chuẩn chức danh Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục:

(i) Công dân nước CHXHCN Việt Nam, (ii) Được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện Quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Phòng Giáo dục và đào tạo, (iii) Khi được đề cử phải không quá 65 tuổi; (iv) có bằng Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên; (v) có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

Chủ nhóm trẻ, Chủ nhiệm lớp mẫu giáo Trường Mầm non tư thục đáp ứng điều kiện: (i) là công dân nước CHXHCN Việt Nam; (ii) Phẩm chất, đạo đức, sức khoẻ tốt; (iii) Có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Giáo viên, cán bộ công nhân viên Trường Mầm non tư thục cần đủ điều kiện: (i) Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, chấp hành chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; (ii) Có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻ em; (iii) Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm; (iv) Giáo viên mầm non phải có bằng Trung cấp sư phạm mầm non, đối với những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm khác, phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày. Nhân viên y tế, kế toán có bằng Trung cấp theo chuyên môn được giao… Trong thời hạn 02 năm nếu Trường Mầm non tư thục đáp ứng đủ điều kiện như trên thì chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép hoạt động Trường Mầm non trên gửi UBND cấp huyện, Trưởng Phòng Giáo dục cấp huyện sẽ cấp Giấy phép hoạt động giáo dục, trong trường hợp hết thời hạn 2 năm nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì Quyết định cho phép thành lập sẽ bị thu hồi.

Chúc bạn sớm hội đủ các điều kiện nêu trên và thành công !

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]