Fansipan Green và Hanoi Academy ký kết hợp đồng hợp tác tuyển sinh

Ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại trụ sở của công  ty Fansipan Green (FG) đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác tuyển sinh giữa FG và Hà Nội Academy. Theo đó từ ngày 16/7/2014 FG sẽ là đơn vị tuyển sinh cho Hanoi Academy.

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác tuyển sinh

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, FG sẽ tư vấn cho các phụ huynh học sinh những chương trình giáo dục phù hợp, có sự so sánh và cam kết. Các cha mẹ học sinh nếu đăng ký học tại Hanoi Academy cho con mình thông qua FG sẽ được ưu đãi về học phí và được chuyên viên tư vấn chăm sóc dài hạn. Đây là chính sách đặc biệt áp dụng riêng biệt cho FG nhằm mục tiêu khuyến khích phụ huynh đăng ký học và được tư vấn một cách kỹ lưỡng, thận trọng trước khi đăng ký, nhằm đảm bảo các con được học tập trong môi trường học tốt nhất, hiện đại và an toàn.

Ban lãnh đạo, các trưởng ban kinh doanh cùng toàn thể đội ngũ nhân viên
Fansipan Green và Hanoi Academy

Trường Hanoi Academy nằm ở khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội là một trường song ngữ quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất. Hiện này Trường đang giảng dạy cả giáo trình của Anh Quốc và Việt Nam. Chương trình học song song giúp các con phát triển toàn diện, không quên ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đồng thời được học với giáo viên tiếng Anh bản ngữ giúp học sinh có thể đi du học ngay sau khi hoàn thành các chương trình trong Nước với việc đạt chuẩn ngôn ngữ theo yêu cầu của các trường học ở nước ngoài. Trong trường hợp không có điều kiện đi du học nước ngoài các con vẫn có thể theo học các trường đại học trong Nước một cách thuận lợi.[:en]Ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại trụ sở của công  ty Fansipan Green (FG) đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác tuyển sinh giữa FG và Hà Nội Academy. Theo đó từ ngày 16/7/2014 FG sẽ là đơn vị tuyển sinh cho Hanoi Academy.

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác tuyển sinh

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, FG sẽ tư vấn cho các phụ huynh học sinh những chương trình giáo dục phù hợp, có sự so sánh và cam kết. Các cha mẹ học sinh nếu đăng ký học tại Hanoi Academy cho con mình thông qua FG sẽ được ưu đãi về học phí và được chuyên viên tư vấn chăm sóc dài hạn. Đây là chính sách đặc biệt áp dụng riêng biệt cho FG nhằm mục tiêu khuyến khích phụ huynh đăng ký học và được tư vấn một cách kỹ lưỡng, thận trọng trước khi đăng ký, nhằm đảm bảo các con được học tập trong môi trường học tốt nhất, hiện đại và an toàn.

Ban lãnh đạo, các trưởng ban kinh doanh cùng toàn thể đội ngũ nhân viên
Fansipan Green và Hanoi Academy

Trường Hanoi Academy nằm ở khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội là một trường song ngữ quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất. Hiện này Trường đang giảng dạy cả giáo trình của Anh Quốc và Việt Nam. Chương trình học song song giúp các con phát triển toàn diện, không quên ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đồng thời được học với giáo viên tiếng Anh bản ngữ giúp học sinh có thể đi du học ngay sau khi hoàn thành các chương trình trong Nước với việc đạt chuẩn ngôn ngữ theo yêu cầu của các trường học ở nước ngoài. Trong trường hợp không có điều kiện đi du học nước ngoài các con vẫn có thể theo học các trường đại học trong Nước một cách thuận lợi.

Trường Hanoi Academy nằm ở khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội là một trường song ngữ quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất. Hiện này Trường đang giảng dạy cả giáo trình của Anh Quốc và Việt Nam. Chương trình học song song giúp các con phát triển toàn diện, không quên ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đồng thời được học với giáo viên tiếng Anh bản ngữ giúp học sinh có thể đi du học ngay sau khi hoàn thành các chương trình trong Nước với việc đạt chuẩn ngôn ngữ theo yêu cầu của các trường học ở nước ngoài. Trong trường hợp không có điều kiện đi du học nước ngoài các con vẫn có thể theo học các trường đại học trong Nước một cách thuận lợi.