Giáo cụ mầm non montessori: cách sử dụng thẻ số và hạt chấm đỏ

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một trong những bộ giáo cụ Montessori, đó là bộ giáo cụ thẻ số và hạt chấm đỏ giúp các bé làm quen với số lượng.

Montessori là một phương pháp giáo dục khoa học, hiện đại và mới được áp dụng vào giáo dục mầm non Việt Nam trong thời gian gần đây. Bên cạnh những phương pháp, giáo án độc đáo, hiệu quả cao thì bộ giáo cụ Montessoei cũng là một đặc trưng của phương pháp này. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một trong những bộ giáo cụ Montessori, đó là bộ giáo cụ thẻ số và hạt chấm đỏ giúp các bé làm quen với số lượng.

Bộ giáo cụ gồm:

10 thẻ số từ 1 đến 10. Phần số màu đỏ, phần nền thẻ màu trắng. 55 hạt tròn cùng kích cõ và màu sắc.

Mục đích

Đưa ra ý niệm về số lẻ và số chẵn thông qua những trải nghiệm trực quan và cụ thể. Cung cấp cơ hội thực hành việc sắp xếp các số từ 1 đến 10 theo trình tự và sự liên tưởng tương ứng về lượng với các số.

Độ tuổi: 4 tuổi trở lên

Trình bày

– Cùng trẻ mang đồ dùng tới bàn hoặc thảm
– Lấy tất cả thẻ số ra khỏi hộp và đặt trên bàn theo trình tự ngẫu nhiên.
– Thẻ số 1 đặt tại vị trí gần mép ngoài bên trái của bàn.
– Thẻ số 10 đặt tại vị trí gần mép ngoài bên phải của bàn.

Yêu cầu trẻ sắp xếp các số còn lại theo trình tự, giữa thẻ số 1 và thẻ số 10. Chỉ vào thẻ số 1 cài nói: “1”. Lấy 1 hạt chấm đỏ và đặt ở hàng bên dưới thẻ số 1, nói ‘1”.

Chỉ vào thẻ số 2 và nói: “2”. Đặt 2 hạt chấm đỏ dưới thẻ số 2, ở hàng bên dưới và song song với nhau theo hàng ngang khi đếm hạt chấm đỏ (đặt hạt chấm đỏ thứ nhất và nói “1”. Đặt hạt chấm đỏ thứ 2 bên cạnh sao cho giữa 2 hạt chấm đỏ có 1 khoảng cách nhỏ, nói “2”.

Chỉ vào thẻ số 3 và nói: “3”. Đặt 3 hạt chấm đỏ dưới thẻ số 3, ở hàng bên dưới và song song với nhau theo hàng ngang khi đếm mỗi hạt chấm đỏ, Trong đó, 2 hạt chấm đỏ được đặt theo hàng ngang theo cách đặt 2 hạt chấm đỏ dưới thẻ số 2, hạt chấm đỏ lẻ thứ 3 còn lại sẽ đặt ở hàng ngang bên đưới, ở vị trí giữa và song song với 2 hạt trước, cách 1 khoảng cách nhỏ.

Tiếp tục sắp xếp cho đến thẻ số 10. Các hạt chấm đỏ được xếp theo từng cặp, hạt chấm đỏ lẻ ở bên dưới tương tự như trên.

Nếu trẻ hiểu hoạt động, cho phép trẻ tham gia bất cứ bước nào trẻ sẵn sàng.

Bước 1:

Sau khi hoàn thiện việc sắp xếp các hạt chấm đỏ, đặt ngón tay trỏ của bạn ở hàng dưới mỗi thẻ số (giữa thẻ số và hạt chấm đỏ), sao cho ngón tay ở vị trí giữa 1 cặp hạt chấm đỏ gióng lên; trượt nhẹ ngón tay xuống. Nếu ngón tay chạm vào hạt chấm đỏ, nói “lẻ”. Nếu ngón tay đi xuống không chạm vào bất cứ hạt chấm đỏ nào thì nói “chẵn”.

Bước 2:

Nếu trẻ có thể chỉ cho bạn 1 số lẻ hay 1 số chẵn nào, hãy hỏi trẻ: “Con có thể chỉ cho cô/mẹ số lẻ không?” Hoặc “Con có thể chỉ cho cô/mẹ số chẵn không” Hoặc “Con có thể chỉ cho cô/mẹ 1 số lẻ nào khác không?”

Bước 3:

Chỉ vào 1 thẻ số sao cho tay bạn không che khuất tầm nhìn các hạt chấm đỏ bên dưới thẻ số đó hỏi trẻ xem đó là số mấy. Trẻ sẽ gọi tên số, VD: 5. Sau đó hỏi trẻ: “Số này là số lẻ hay số chắn?” Lặp lại hoạt động với tất cả các số.

Kiểm soát lỗi:

Có tổng 55 hạt chấm đỏ được đặt dưới các thẻ số. Đó là tổng của tất cả các số từ
1 đến 10. Do đó, sẽ có đủ số chấm cho 10 tấm thẻ. Nếu có lỗi xảy ra, điều đó có
nghĩa trẻ đã đặt nhiều hơn hoặc ít hơn 10 hạt chấm đỏ dưới thẻ số cuối cùng.

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]