Lập kế hoạch kinh doanh – Phần 1: Tóm tắt dự án

Bản tóm tắt dự án kế hoạch kinh doanh giới thiệu công ty của bạn, giải thích những gì bạn làm và những gì bạn đang tìm kiếm từ độc giả của mình. Về mặt cấu trúc, đây là chương đầu tiên trong lập kế hoạch kinh doanh.

Lập kế hoạch kinh doanh - Phần 1: Tóm tắt dự án

Bản tóm tắt dự án có thể hoạt động như một tài liệu độc lập bao gồm những điểm nổi bật của kế hoạch chi tiết của bạn. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư chỉ yêu cầu xem tóm tắt dự án khi họ đang đánh giá doanh nghiệp của bạn. Nếu họ thích những gì họ thấy trong bản tóm tắt, họ sẽ yêu cầu một kế hoạch hoàn chỉnh, một bài thuyết trình cao độ và tài chính chuyên sâu hơn.

Bởi đây là một thành phần quan trọng để lập kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng nó rõ ràng và ngắn gọn nhất có thể. Hãy bao gồm những điểm nổi bật chính, tránh đưa vào quá nhiều chi tiết. Lý tưởng nhất là từ một đến hai trang, được thiết kế dễ đọc, gây hứng thú và khiến các nhà đầu tư của bạn cảm thấy muốn đọc nhiều hơn.

Các thành phần quan trọng của một bản tóm tắt dự án:

Câu tổng quan về dự án

Ở đầu trang, ngay dưới tên doanh nghiệp của bạn, hãy viết một câu về doanh nghiệp của bạn. Đó có thể là 1 khẩu hiệu hoặc câu tóm tắt bản chất của những gì bạn đang làm.

Vấn đề bạn chọn để giải quyết

Mỗi doanh nghiệp đều đang giải quyết một vấn đề cho khách hàng của mình và đáp ứng nhu cầu trên thị trường. Trong một hoặc hai câu, tóm tắt vấn đề bạn đang giải quyết trên thị trường.

Giải pháp

Làm thế nào bạn giải quyết vấn đề bạn đã xác định trên thị trường? Sản phẩm của bạn có thể cung cấp cách giải quyết nào cho khách hàng?

Thị trường mục tiêu

Đâu là thị trường mục tiêu của bạn? Ai khách hàng lý tưởng của bạn? Hãy cụ thể hóa để các nhà đầu tư biết rõ bạn hiểu mình phải làm gì.

Lập kế hoạch kinh doanh - Phần 1: Tóm tắt dự án

Cạnh tranh

Có những lựa chọn thay thế hoặc thay thế trên thị trường? Mỗi doanh nghiệp đều có một số hình thức cạnh tranh và cung cấp một cái nhìn tổng quan về nó là một phần quan trọng của bản tóm atwts dự án.

Tổng quan về công ty và đội ngũ

Chứng minh bạn và đội ngũ của bạn là những người phù hợp để đưa ý tưởng của bạn ra thị trường. Các nhà đầu tư luôn chọn mặt gửi vàng vì ngay cả một ý tưởng tuyệt vời cũng cần có một đội ngũ tuyệt vời để trở thành hiện thực.

Tóm tắt tài chính

Làm nổi bật các khía cạnh chính của kế hoạch tài chính của bạn, lý tưởng nhất là với một biểu đồ cho thấy doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo kế hoạch của bạn. Đây là lúc bạn gây ấn tượng cho các nhà đầu tư qua cái nhìn đầu tiên về cách mà bạn sẽ kiếm tiền.

Yêu cầu tài trợ

Chưa cần đi vào điều khoản tài trợ chi tiết, vì điều đó có thể đàm phán sau. Thay vào đó, hãy tuyên bố ngắn cho biết bạn cần kêu gọi số vốn là bao nhiêu.

Các cột mốc

Yếu tố quan trọng cuối cùng mà các nhà đầu tư sẽ muốn thấy là sự tiến bộ mà bạn đã đạt được cho đến nay và các cột mốc trong tương lai mà bạn dự định đạt được.

Dù đây là phần đầu tiên khi lập kế hoạch kinh doanh, bạn nên để lại nó đến cuối cùng vì sau khi đã viết chi tiết mọi thứ trong kế hoạch kinh doanh của mình, sẽ dễ dàng hơn để chọn ra điểm nổi bật để đưa vào bản tóm tắt.

Bạn có thể bỏ qua hoặc giảm đáng kể phạm vi bản tóm tắt dự án nếu bạn chỉ viết một kế hoạch kinh doanh nội bộ thuần túy để hướng dẫn chiến lược cho công ty. Trong trường hợp đó, bạn có thể phân phối chi tiết về đội ngũ quản lý, yêu cầu tài trợ, các cột mốc cần đạt được. Bản tóm tắt điều hành khi đó sẽ có chức năng tổng quan định hướng chiến lược của công ty.

(Tham khảo: How to Write a Business Plan – Noah Parsons)