Lập kế hoạch kinh doanh – Phần 2: Tuyên bố sứ mệnh

Trong bản kế hoạch kinh doanh, sứ mệnh đóng vai trò là bản tuyên ngôn về mục đích tồn tại của doanh nghiệp. Nó thể hiện mục đích, nguyên tắc và triết lý hoạt động của doanh nghiệp. Nếu bạn không nắm rõ mục đích kinh doanh của mình, bạn có thể xa rời các giá trị cốt lõi. Sứ mệnh là chiếc la bàn giúp bạn theo sát mục đích của mình.

Bản kế hoạch kinh doanh

1. Tại sao bản kế hoạch kinh doanh phải có tuyên bố sứ mệnh

– Định hướng

Sứ mệnh sẽ là cột mốc để các nhà đầu tư đánh giá xem bản kế hoạch kinh doanh của bạn có đi đúng mục tiêu hay không. Sứ mệnh sẽ hướng bạn trở lại mục đích chính của doanh nghiệp khi bạn chệch ra khỏi con đường đã định. Nó giúp bạn và các thành viên công ty bạn rõ ràng về đường hướng của tổ chức.

– Quyết định

Khi tất cả mọi người trong công ty đều rõ về sứ mệnh, đó sẽ là cơ sở khiến việc ra quyết định dễ dàng hơn. Bạn có thể đánh giá các lựa chọn tiềm năng qua cách chúng gắn liền với mục đích, giá trị cốt lõi của bạn như thế nào.

2. Làm thế nào để viết tuyên bố sứ mệnh

Hãy bắt đầu bằng cách xác định bạn là ai. Sản phẩm, dịch vụ bạn cung cấp là gì? Cho ai? Nó giúp ích gì và giải quyết vấn đề gì? Đó là chính là sứ mệnh của bạn. Chỉ đơn giản như vậy. Không cần là một cái gì đó quá to lớn, vĩ đại. Bạn nghiêm túc giải quyết một vấn đề, đáp ứng được một nhu cầu của xã hội, đó đủ xứng đáng để gọi là một sứ mệnh rồi

3. Nội dung tuyên bố sứ mệnh:

  • Ngành kinh doanh bạn? Khách hàng mục tiêu là ai? Sản phẩm là gì?
  • Mục đích công ty là gì (sản phẩm của bạn giải quyết vấn đề gì, đáp ứng nhu cầu nào?)
  • Nguyên tắc kinh doanh?
  • Mục tiêu mong muốn đạt được?

Bản kế hoạch kinh doanh

4. Lưu ý khi viết tuyên bố sứ mệnh:

  • Chú ý lập bản kế hoạch kinh doanh bám sát, phù hợp với sứ mệnh bạn đề ra
  • Đừng thổi phồng, vĩ đại hóa sứ mệnh của doanh nghiệp bạn. Điều này sẽ khiến khách hàng cảm thấy sứ mệnh này không thể thực hiện được hoặc không đáng tin tưởng
  • Sứ mệnh cần có tính thách thức. Vì sứ mệnh quá dễ dàng không tạo được động lực phát triển của công ty.
  • Sứ mệnh phải có vai trò định hướng, phù hợp với tầm nhìn công ty trong một giai đoạn nhất định.
  • Nội dung của một bản sứ mệnh phải rõ ràng.