Nhà biểu diễn

Nhà biểu diễn được thiết kế hiện đại với hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các sự kiện quan trọng, các hoạt động biểu diễn cho học sinh, giao lưu quốc tế của nhà trường, của đối tác và của các tổ chức khác.

Phòng biểu diễn tiêu chuẩn là niềm tự hào của học sinh Hanoi Academy.

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”Nhà biểu diễn”]