Nhà điều hành

Khu nhà với các phòng làm việc riêng cho ban giám hiệu, bộ phận đào tạo, giáo viên quốc tế, quan hệ quốc tế, tuyển sinh, quản trị, y tế, phòng khách, phòng họp, hội thảo phục vụ các hoạt động thường nhật của trường.