Những kinh nghiệm trong ngành quản lý giáo dục mầm non

 

Quản lý giáo dục mầm non là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng để có thể ứng phó, sẵn sàng xử lý trước các tình huống rắc rối trong hoạt động của trẻ nhỏ. Dưới đây IDJ Group xin đưa ra các kinh nghiệm trong ngành quản lý giáo dục mầm non đúc kết được sau nhiều năm quản lý, vận hành trường học.

 

Những kinh nghiệm trong ngành quản lý giáo dục mầm non

 

 

Xây dựng biện pháp quản lý giáo dục

 • Thực hiện xây dựng chuyên môn sư phạm cho giáo viên.
 • Xây dựng nội bộ đoàn kết, giao nhiệm vụ công bằng cho các giáo viên trong trường.
 • Quan tâm đến đời sông nhân viên, thường xuyên khích lệ và tạo ra thi đua trong nhà trường.
 • Kiểm tra chất lượng của giáo viên, kiểm tra chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh.
 • Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao chất lượng của giáo viên.

Đảm bảo chất lượng giáo dục hiệu quả, chất lượng

 • Chú trọng giáo dục đạo đức cho giáo viên và học sinh.
 • Tạo mọi điều kiện, cơ hội, giúp đỡ để giáo viên tích cữ đổi mới phương pháp.
 • Duy trì và phát triển các buổi học.
 • Thường xuyên cải thiên, nâng cao và đổi mới những chương trình lý thú, bổ ích cho học sinh.

Xây dựng tốt các mối quan hệ trong và ngoài trường

 • Mối quan hệ tốt với các cấp lãnh đạo.
 • Mối quan hệ với chính quyền địa phương, với các ban ngành đoàn thể trong trường và địa phương.
 • Mối quan hệ giữa thầy cô và phụ huynh học sinh.

Xây dựng, triển khai tốt công tác xã hội giáo dục

 • Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thuận lợi cho việc giáo dục trẻ.
 • Xây dựng môi trường mầm non thân thiện.
 • Đa dạng hóa các hình thức học tập của giáo viên và học sinh.
 • Đa dạng hóa các nguồn nhân lục của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi, xây dựng hồ sơ quản lý phải khoa học, ngăn lắp.

Quản lý giáo dục rất quan trọng trong các cơ sở giáo dục. Với mỗi một cơ sở mầm non lại có phương pháp giảng dạy khác nhau đòi hỏi người quản lý phải linh hoạt, sáng tạo luôn tục đổi mới các hoạt động, phương pháp giáo dục trẻ.

 

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]