Sáng ngày 05/07/2012, Hoa khôi thể thao 1995, Á hậu quý bà thế giới năm 2011 Thu Hương đã đến thăm và làm việc tại văn phòng IDJ và trung tâm thương mại Grand Plaza.

Sáng ngày 05/07/2012, Hoa khôi thể thao 1995, Á hậu quý bà thế giới năm 2011 Thu Hương đã đến thăm và làm việc tại văn phòng IDJ và trung tâm thương mại Grand Plaza.