Tại sao trẻ dùng thảm trong các hoạt động Montessori?

1. Mục đích của thảm sàn là xác định không gian làm việc của học sinh và củng cố nguyên tắc “tự do trong giới hạn” của Montessori.
Một tấm thảm cũng định nghĩa không gian làm việc của vật liệu để chúng “không thoát khỏi tầm tay”. Các giáo cụ và nguyên vật liệu sẽ chỉ để trên tấm thảm ấy, một sự tự do có tính trật tự (ví dụ các khối tháp màu hồng sẽ không rải rác xung quanh lớp học và chúng chỉ ở trên thảm).
Có không gian làm việc được xác định (trên tấm thảm) sẽ cho các bé có cảm giác tôn trọng công việc của bản thân, sẽ nghiêm túc thực hiện công việc.


Trẻ 3 tuổi thực hành trải nghiệm với thảm trải sàn

2. Tấm thảm sẽ mô tả không gian làm việc của một đứa trẻ. Một khi công việc được đặt trên thảm đứa trẻ biết rằng đây là khu vực nơi họ đang làm việc và nó phải được tôn trọng bởi những người khác.
Các học sinh mầm non Montessori sẽ được người hướng dẫn (giáo viên của bé) chỉ dẫn cách đi bộ xung quanh thảm, cách đặt công việc của mình lên thảm và cách tôn trọng không gian làm việc của một người khác.
Họ cũng biết rằng không bao giờ được phép quấy rối công việc của bạn cùng lớp hoặc tham gia công việc của bạn cùng lớp trừ khi sự cho phép của bạn đó.
Một không gian làm việc xác định để cho trẻ em khác biết rằng không được đi trên, hoặc qua thảm của trẻ khác với các vật liệu (giáo cụ) của trẻ. Hoặc nếu trẻ đang chia sẻ một cái bàn hoặc ngồi cạnh nhau, không chạm vào hoạt động của nhau.


Ảnh:Trẻ 4 tuổi trường mầm non Mai Thế Hệ thực hành bài học với Thảm sàn

3. Nếu một đứa trẻ phải rời khỏi công việc của họ bất cứ lúc nào thì khi họ trở lại công việc của họ là ở cùng một nơi họ để lại nó.
Nếu trẻ phải đi vệ sinh, đi ăn trưa, hoặc đang làm một công việc không thể hoàn thành trong một lần ngồi (ví dụ bảng 100) có một tấm thảm cho phép trẻ đi và về mà không phải khởi động lại Hoạt động.


Trẻ 5 tuổi thực hành hoạt động Thảm trải nghiệm với 5 lĩnh vực trong phương pháp Montessori

4.Tấm thảm sẽ dạy sự trật tự. Các em bắt đầu và kết thúc mỗi hoạt động bằng tấm thảm làm việc. Trải chúng ra để bắt đầu công việc và kết thúc bằng cách nhẹ nhàng cuộn chúng lại để kết thúc công việc.

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]