Thách thức và khó khăn trong vấn đề quản lí trường mầm non tư thục

Những thách thức và khó khăn trong công tác quản lý của trường mầm non nói chung cũng như các giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho các trường mẫu giáo tư thục phát triển và đứng vững là vấn đề quan tâm số một của các nhà quản lý giáo dục.

1. Nhiệm vụ của người quản lý (Hiệu trưởng, chủ trường các cơ sở mầm non)

– Quản lý về mục tiêu giáo dục, chăm sóc.

– Quản lý nội dung giáo dục, chăm sóc.

– Quản lý về phương pháp giáo dục.

– Quản lý giáo viên, nhân viên xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

– Quản lý học sinh về các nhận thức, kiến thức, kỹ năng.

– Quản lý về cơ sở vật chất.

– Quản lý về phát triển số lượng học sinh.

– Quản lý về kiểm định chất lượng học sinh.

– Quản lý về chương trình ngày hội, ngày lễ.

– Quản lý về quy chế hoạt động nội bộ.

– Quản lý về tài chính

– Quản lý về thi đua khen thưởng.

2.Thách thức đối với người quản lý để phát triển thương hiệu nhà trường. Hiệu trưởng phải làm gì để đổi mới công tác quản lý?

– Đổi mới quan điểm quản lý của mình như: Học tập, tự rèn luyện, học từ lãnh đạo, học ở đồng nghiệp, học thông qua hoạt động, quan hệ với giáo viên, nhân viên, thực hiện chính sách động viên.

– Đổi mới cách xử lý công việc.

– Đổi mới xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục ngắn dài.

– Đổi mới về việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

3.Chọn giải pháp đổi mới cho các bộ phận (Phó hiệu trưởng, giáo viên, kế toán..)

Chọn giải pháp ứng dụng CNTT cho Hiệu phó chuyên môn (hoặc giáo viên trưởng) qua những công việc sau đây:

+ Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh hàng tuần, thông tin gửi phụ huynh kèm thực đơn và chương trình học hàng tuần.

+ Bồi dưỡng, hướng dẫn cách cập nhật và gửi kết quả khám sức khoẻ theo định kỳ.

+ Bồi dưỡng quản lý hồ sơ giáo viên, nhân viên.

+ Bồi dưỡng theo dõi chấm công, giờ đi – giờ về của giáo viên, nhân viên.

+ Bồi dưỡng theo dõi thi đua khen thưởng.

Chọn giải pháp ứng dụng CNTT cho giáo viên qua:

+ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Bồi dưỡng kỹ năng phương pháp giáo dục.

+ Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch nhóm lớp.

+ Bồi dưỡng cách soạn bài.

+ Bồi dưỡng cách xây dựng giáo án điện tử.

+ Bồi dưỡng cách cập nhật chương trình học hàng tuần cho các lớp.

+ Bồi dưỡng cánh đánh giá học sinh hàng tuần theo các tiêu chí: học tập, sức khoẻ, hoạt động ngoại khóa và đánh giá chung trong tuần.

Chọn giải pháp ứng dụng CNTT cho kế toán qua:

+ Tính khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng

+ Cách xây dựng cập nhật thực đơn hàng tuần.

+ Cân đối tỉ lệ dinh dưỡng các chất.

+ Cách đặt thực phẩm hàng ngày.

+ Tổng hợp và chốt số liệu khẩu phần ăn hàng ngày.

Tài chính thu – chi

+ Cách xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng

+ Cách theo dõi và cập nhật thu – chi

+ Cách thông báo tiền nộp hàng tháng cho phụ huynh

Chọn giải pháp ứng dụng CNTT cho nhân viên văn phòng qua:

+ Bồi dưỡng cách cập nhật hồ sơ khi có học sinh mới nhập học.

+ Bồi dưỡng cách cập nhật thông tin khám sức khoẻ học sinh.

+ Bồi dưỡng cách cập nhật khảo sát học sinh đầu năm học và cuối năm học.

Khó khăn khi ứng dụng CNTT:

– Đội ngũ giáo viên nhân viên đảm nhận nhiều công việc trong nhà trường dẫn đến hạn chế về thời gian dành cho công việc sổ sách cũng như tổng hợp thông tin khi cần báo cáo.

– Ứng dụng phần mềm Microsoft Word hoặc Excel còn nhiều hạn chế về sử dụng tính năng và đặt công thức trong bảng tính.

– Kinh nghiệm vận dụng các ứng dụng phần mềm để thực hiện các công việc chuyên môn còn hạn chế trong môi trường mầm non tư thục.

– Kinh nghiệm thực hiện kế hoach, làm việc online vẫn còn mới mẻ nên chưa áp dụng được nhiều vào thực tiễn

Giải pháp cho vấn đề này:

Cần ứng dụng các ”sản phẩm phần mềm” đóng gói chuyên sâu để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn qua hình thức cử đi học các lớp chuyên đề mà Phòng Giáo Dục hoặc các Trung tâm giáo dục có uy tín tổ chức.

Thường xuyên giao lưu học hỏi với các môi trường xung quanh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lí.

Hi vọng bài viết trên đây đã cung cấp cho các bạn các thông tin hữu ích về giải pháp trong quản lí trường mầm non. Điều quan trọng nhất chính là mỗi nhà quản lí phải có trong mình sự tận tâm và thường xuyên trau dồi kĩ năng, kiến thức để thực hiện công việc quản lí tốt hơn nữa.

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]