Trường mầm non có yếu tố nước ngoài

1.     Điều kiện Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

trường mầm non có yếu tố nước ngoài

–    Theo quy định của pháp luật đầu tư, công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án mới thì phải tiến hành đăng ký đầu tư.
–    Về lĩnh vực đầu tư, giáo dục là lĩnh vực đầu tư có điều kiện đã được Việt Nam cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã gia nhập WTO được phép đầu tư thành lập trường mầm nom có vốn đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp này quý công ty đáp ứng đủ điều kiện để thành lập trường mầm non có yếu tố nước ngoài.

2     Trình tự thực hiện:

Việc thành lập trường mần non có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện qua 3 bước.
–    Bước 1 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
–    Bước 2 Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
–    Bước 3 Cấp Giấy phép hoạt động giáo dục.

3.     Quy định về cơ sở vật chất:

3.1.    Về vốn đầu tư

Dự án đầu tư phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (Không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.
3.2.    Về cơ sở vật chất, thiết bị
–    Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lớp, số trẻ với bình quân ít nhất 06 – 08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố.
3.2.1. Yêu cầu chung:
–    Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành.
–    Bố trí công trình cần đảm bảo độc lập giữa khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo với khối phục vụ; Đảm bảo an toàn và yêu cầu giáo dục với từng độ tuổi; Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
–    Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng.
3.2.2. Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:
Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được xây dựng tương ứng số nhóm, lớp theo các độ tuổi của nhà trường, nhà trẻ, đảm bảo mỗi nhóm, lớp có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em riêng. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em gồm:
–    Phòng sinh hoạt chung;
–    Phòng ngủ;
–    Phòng vệ sinh;
–    Hiên chơi.
3.2.3. Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng.
3.2.4. Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho.
3.2.5. Khối phòng hành chính quản trị gồm:
–     Văn phòng trường;
–    Phòng hiệu trưởng;
–    Phòng phó hiệu trưởng;
–    Phòng hành chính quản trị;
–    Phòng Y tế;
–    Phòng bảo vệ;
–    Phòng dành cho nhân viên;
–    Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;
–    Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.
3.2.6. Sân vườn gồm: sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi – cây xanh.
[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]